×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
한국어-베트남어 사전 고급 사전판 2.217.600 표제어, 7.500 예, 34.200 번역© Lingea s.r.o., 2020. 저작권 소유Hàn-Việt từ điển Advancedversion 2.217.600 mục từ, 7.500 ví dụ, 34.200 bản dịch© Lingea s.r.o., 2020. Bảo lưu mọi quyền.