Истински речници:

 • без подвеждащи автоматични преводи
 • примерна употреба на думите
 • обяснителни бележки и валентност
 • произношение и отбелязване на рода
 • редовна актуализация

Нужни за:

 • вярно разбиране на текста
 • разграничаване на значенията на думите
 • усъвършенстване в чуждия език
 • активни преводи

НОВОВЪВЕДЕНИЯ:

 • азиатски езици - китайски, японски, корейски
 • преглед на граматиката
 • употреба на думи и други любопитни неща