Tại sao sử dụng dict.com?

 • từ điển hiện tại và đáng tin cậy trong 34 ngôn ngữ
 • chính xác hơn trình biên dịch, thích hợp cho việc giảng dạy
 • có trên mạng và miễn phí trên điện thoại di động
 • nguồn thông tin chất lượng và cao nhanh để làm việc với các ngôn ngữ

Nhiều hơn…

Những gì là thêm?

 • tìm kiếm thông minh
 • phát âm, nói chuyện và ngữ pháp cho các ngôn ngữ chính ở châu Âu
 • toàn bộ bảng biến cách và sự kết hợp
 • ví dụ cụ thể về việc sử dụng các từ

Nhiều hơn…

Có gì mới?

 • học và kiểm tra từ vựng
 • hơn một trăm chủ đề từ vựng
 • bảng hình thái có thể được tìm thấy dưới khẩu hiệu dưới biểu tượng
 • từ điển mở rộng cho Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan