×

Словники

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-ukrajinský študijný slovníkverzia 2.225.300 hesiel, 5.000 príkladov, 42.700 prekladov© Lingea s.r.o., 2020. Všetky práva vyhradené.Словацько-український словник Advancedверсія 2.225.300 словникових статей, 5.000 прикладів, 42.700 перекладів© Lingea s.r.o., 2020. Всі права захищені.