×

Речници

iconAdvanced
iconAdvanced
Wörterbuch Advanced Deutsch-BulgarischVersion 2.225.900 Stichwörter, 2.900 Beispiele, 50.300 Übersetzungen© Lingea s.r.o., 2020. Alle Rechte vorbehalten.Немско-български речник Учебен речникверсия 2.225.900 речникови единици, 2.900 примери, 50.300 преводи© Lingea s.r.o., 2020. Всички права запазени.