×

Речници

iconAdvanced
iconAdvanced
한국어-불가리아어 사전 고급 사전판 2.217.500 표제어, 7.500 예, 43.200 번역© Lingea s.r.o., 2020. 저작권 소유Корейско-български речник Учебен речникверсия 2.217.500 речникови единици, 7.500 примери, 43.200 преводи© Lingea s.r.o., 2020. Всички права запазени.