×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Türkçe-Yunanca sözlük Advancedversyon 2.217.400 kelime, 9.300 örnek, 45.400 çeviri© Lingea s.r.o., 2020. Her hakkı saklıdır.Τουρκο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.217.400 λήμματα, 9.300 παραδείγματα, 45.400 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2020. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.