×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Svensk-grekisk ordbok Advancedversion 2.221.800 ämnesrubrik, 3.800 exempel, 40.400 översättningar© Lingea s.r.o., 2020. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.Σουηδο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.221.800 λήμματα, 3.800 παραδείγματα, 40.400 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2020. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.