×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Svensk-grekisk ordbok Advancedversion 2.215.300 ämnesrubrik, 2.800 exempel, 29.600 översättningar© Lingea s.r.o., 2023. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.Σουηδο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.215.300 λήμματα, 2.800 παραδείγματα, 29.600 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2023. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.