×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-grški slovar Advancedverzija 2.223.000 gesel, 5.200 primerov, 45.300 prevodov© Lingea s.r.o., 2023. Vse pravice pridržane.Σλοβενο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.223.000 λήμματα, 5.200 παραδείγματα, 45.300 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2023. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.