×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-grécky študijný slovníkverzia 2.225.200 hesiel, 5.000 príkladov, 43.800 prekladov© Lingea s.r.o., 2020. Všetky práva vyhradené.Σλοβακο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.225.200 λήμματα, 5.000 παραδείγματα, 43.800 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2020. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.