×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-grčki rječnik Advancedverzija 2.223.600 natuknica, 5.600 primjera, 44.600 prijevoda© Lingea s.r.o., 2020. Sva prava zadržana.Κροατο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.223.600 λήμματα, 5.600 παραδείγματα, 44.600 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2020. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.