×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Dictionnaire maxi poche français-grecversion 2.220.600 entrées, 6.800 exemples, 45.200 traductions© Lingea s.r.o., 2020. Tous droits réservésΓαλλο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.220.600 λήμματα, 6.800 παραδείγματα, 45.200 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2020. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.