×

Kamus

iconAdvanced
iconAdvanced
Svensk-indonesisk ordbok Advancedversion 2.219.100 ämnesrubrik, 3.900 exempel, 54.000 översättningar© Lingea s.r.o., 2020. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.Swedia-Indonesia kamus Advancedversi 2.219.100 entri, 3.900 contoh, 54.000 terjemahan© Lingea s.r.o., 2020. Hak cipta dilindungi undang-undang.