×
Konverzacija
BrojeviPozdravi i oslovljavanjeUpoznavanjeOpraštanjeRazumevanjeZahtevi, naredbe, predloziZahvale i zadovoljstvoIzvinjenja, nesporazumi i žaljenjeSlaganjeNeslaganje, odbijanjePitanjaVremeMeseci i godineDani i nedeljeSati i minutiBojeDimenzije i svojstvaPitanja za putPasoška i carinska kontrolaFormular, lični podaciPutujemo kolimaPutujemo vozomPutujemo avionomPutujemo brodomPutujemo gradskim prevozomSmeštajRezervacijeU hoteluPrivatni smeštajU kampuU restoranuJelovnikPredjelaGlavna jelaPićaPoslastice
Advertisement:
head

Brojevi

Brojevi

Numerales

Osnovni brojevi

Numerales cardinales

nula cero θerojedan m, jedna f un(o), una un(o), unadva m, dve f dos dostri tres tresčetiri cuatro kuatropet cinco θinkošest seis sejssedam siete sjeteosam ocho oćodevet nueve nuebedeset diez djeθjedanaest once onθedvanaest doce doθetrinaest trece treθečetrnaest catorce katorθepetnaest quince kinθešesnaest dieciséis djeθiseissedamnaest diecisiete djeθisjeteosamnaest dieciocho djeθioćodevetnaest diecinueve djeθinuebedvadeset veinte bejntedvadeset (i) jedan veintiuno bejntiunotrideset treinta trejntačetrdeset cuarenta kuarentapedeset cincuenta θinkuentašezdeset sesenta sesentasedamdeset setenta setentaosamdeset ochenta oćentadevedeset noventa nobentasto, stotina ciento θjentosto dvadeset ciento veinte θjento bejntedvesta, dve stotine doscientos/doscientas dosθjentos/dosθjentashiljada mil mildve hiljade dos mil dos milhiljadu petsto osamdeset (i) tri mil quinientos ochenta y tres mil kinjentos oćenta i tresmilion millón miljon

Redni brojevi

Numerales ordinales

prvi m, prva f primero primerodrugi m, druga f segundo segundotreći m, treća f tercero terθeročetvrti cuarto kuartopeti quinto kintošesti sexto sekstosedmi séptimo septimoosmi octavo oktabodeveti noveno nobenodeseti décimo deθimodvadeseti vigésimo bihesimotrideseti trigésimo trihesimostoti centésimo θentesimo

Razlomci

Fracciones

polovina mitad mitadjedan i po uno y medio uno i medjotrećina tercio terθjodve trećine dos tercios dos terθjosčetvrtina cuarto kuartotri četvrtine tres cuartos tres kuartospetina quinto kintošestina sexto sekstosedmina séptimo septimoosmina octavo oktabodevetina noveno nobenodesetina décimo deθimostotinka centésimo θentesimo
Advertisement:

Advertisement: