×
Gramatika
Alfabet i izgovorImenicePrideviČlanOdređeni članNeodređeni članZameniceLične zamenicePovratne zamenicePrisvojne zameniceUpitne zameniceOdnosne zameniceOdrične zamenicePokazne zameniceNeodređene zameniceBrojeviOsnovni brojeviRedni brojeviIzražavanje višestrukostiMatematičke operacijeVremeGlagoliIndikativSadašnje vremeProšlo vremeBuduće vremeKonjunktivKondicionalImperativParticip prošliGerundijumPriloziPregled nepravilnih glagola
Advertisement:

1 Alfabet i izgovor

Izgovor španskog alfabeta
a [a] h [atʃe] ñ [eɲe] u [u]
b [be] i [i] o [o] v [ube]
c [θe] j [xota] p [pe] w [ube doble]
d [de] k [ka] q [ku] x [ekis]
e [e] l [ele] r [ere] y [i grjega]
f [efe] m [eme] s [ese] z [θeta]
g [xe] n [ene] t [te]
Izgovor suglasnika i suglasničkih grupa
b, v na početku reči i iza m, n [b], h se ne izgovara
b, v unutar reči [β] j [x]
c [k], ispred e,i [θ] (u am. šp. [s]) ll lj (u am. šp. [j, ž])
ch [tʃ] ñ [ɲ]
d na kraju reči i između samogl. [ð] z [θ] (u am. šp. [s]
g [g], ispred e, i [x]
güe [gwe] güi [gwi] gua [gwa] que [ke]
gue [ge] gui [gi] guo [gwo] qui [ki]
Izgovor specijalnih simbola
[β] oslabljeno b, izgovara se bez međusobnog dodira usana
[ð] oslabljeno d, jezik dodiruje rubove gornjih sekutića
[ɾ] oslabljeno r, jezik dodiruje nepce samo jedan put
[θ] s koje se izgovara s vrhom jezika između zuba, slično engl. this
[w] polusuglasnik u, vezuje se uz sledeći samoglasnik
Advertisement:

Advertisement: