×
Conversatie
TelwoordenGroeten en aansprekingenKennismakenAfscheidBegripVerzoeken, bevelen en suggestiesBedanken en tevredenheidExcuses, vergissingen en spijtbetuigingAkkoordOnenigheid, afwijzingVragenTijdMaanden en jarenDagen en wekenUren en minutenKleurenMaten en eigenschappenVragen naar de wegPaspoort- en douanecontroleFormulieren, persoonlijke gegevensReizen met de autoReizen met de treinReizen met het vliegtuigOp de bootOpenbaar vervoerAccommodatieReserveringIn het hotelPrivéaccommodatieCampingIn het restaurantMenukaartVoorgerechtenHoofdgerechtenDrankenDesserts
Advertisement:
head

Telwoorden

Getallen

Numerales

Hoofdtelwoorden

Numerales cardinales

nul cero θeroeen un(o), una oen(o), oenatwee dos dosdrie tres tresvier cuatro kwatrovijf cinco θinkozes seis sejszeven siete sjeteacht ocho otsjonegen nueve nwebetien diez djeθelf once onθetwaalf doce doθedertien trece treθeveertien catorce katorθevijftien quince kinθezestien dieciséis djeθiseiszeventien diecisiete djeθisjeteachttien dieciocho djeθiotsjonegentien diecinueve djeθinwebetwintig veinte bejnteeenentwintig veintiuno bejntioenodertig treinta trejntaveertig cuarenta kwarentavijftig cincuenta θinkwentazestig sesenta sesentazeventig setenta setentatachtig ochenta otsjentanegentig noventa nobentahonderd ciento θjentohonderdtwintig ciento veinte θjento bejntetweehonderd doscientos/doscientas dosθjentos/dosθjentasduizend mil miltweeduizend dos mil dos milvijftienhonderddrieëntachtig mil quinientos ochenta y tres mil kinjentos otsjenta i tresmiljoen millón mijon

Rangtelwoorden

Numerales ordinales

eerste primero primerotweede segundo segoendoderde tercero terθerovierde cuarto kwartovijfde quinto kintozesde sexto sekstozevende séptimo septimoachtste octavo oktabonegende noveno nobenotiende décimo deθimotwintigste vigésimo bichesimodertigste trigésimo trichesimohonderdste centésimo θentesimo

Breuken

Fracciones

een half mitad mitaðanderhalf uno y medio oeno i medjoeen derde tercio terθjotweederde dos tercios dos terθjoseen kwart cuarto kwartodriekwart tres cuartos tres kwartoseen vijfde quinto kintoeen zesde sexto sekstoeen zevende séptimo septimoeen achtste octavo oktaboeen negende noveno nobenoeen tiende décimo deθimoeen honderdste centésimo θentesimo
Advertisement:

Advertisement: