×

Kamus

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-Indonezijski slovar Advancedverzija 2.220.800 gesel, 4.100 primerov, 60.200 prevodov© Lingea s.r.o., 2020. Vse pravice pridržane.Slovenia-Indonesia kamus Advancedversi 2.220.800 entri, 4.100 contoh, 60.200 terjemahan© Lingea s.r.o., 2020. Hak cipta dilindungi undang-undang.