×

Kamus

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-indonézsky študijný slovníkverzia 2.222.700 hesiel, 4.700 príkladov, 57.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2020. Všetky práva vyhradené.Slowakia-Indonesia kamus Advancedversi 2.222.700 entri, 4.700 contoh, 57.500 terjemahan© Lingea s.r.o., 2020. Hak cipta dilindungi undang-undang.