×
Gramatika
Portugalski alfabetImenicePrideviČlanOdređeni članNeodređeni članZameniceLične zamenicePovratna zamenicaPrisvojne zameniceUpitne zameniceOdnosne zameniceOdrične zamenicePokazne zameniceNeodređene zameniceBrojeviOsnovni brojeviRedni brojeviRazlomciIzražavanje višestrukostiMatematičke operacijeVremeGlagoliIndikativSadašnje vremeProšlo vremeBuduće vremeKonjunktivKondicionalImperativParticip prošliGerundijumPriloziPregled nepravilnih glagola
Advertisement:

1 Portugalski alfabet

Izgovor portugalskog alfabeta
a [a] h [aga] o [o] v [ve]
b [be] i [i] p [pe] w [dablju]
c [se] j [ʒota] q [ke] x [ʃiʃ]
d [de] k [kapa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [ele] s [esse] z [ze]
f [efe] m [eme] t [te]
g [ge] n [ene] u [u]
Slova K, W i Y su nedavno dodata u portugalski alfabet, ali se uopšte ne koriste (s izuzetkom imena i reči stranog porekla). U portugalskom jeziku postoje i sledeća slova s dijakritičkim znacima: á, â, ã, à, ç, í, é, ê, ó, ô, õ, ú.
Izgovor samoglasnika
Portugalski samoglasnici mogu biti usni (a, e, i, o, u) ili nosni (ã, am, an, em, en, im, in, om, on, um, un).Usni prema stepenu otvorenosti mogu biti otvoreni, zatvoreni ili redukovani.Nosni samoglasnici su najčešće zatvoreni. Njihov izgovor zavisi od njihovog položaja u odnosu na naglasak. Samoglasnici se u nenaglašenim slogovima redukuju (npr. o prelazi u u i skoro se potpuno gubi). Zbog toga portugalski jezik ostavlja utisak da u njemu preovlađuju suglasnici.
Izgovor suglasnika i glasovnih grupa
Suglasnici b, d, f, m, n, p, r, t se izgovaraju slično kao u srpskom jeziku. U posebnu kategoriju spadaju digrafi: ch [ʃ], lh [ʎ] i nh [ɲ].
c [k], ispred e, i [s], ch [ʃ] q [k], u grupi que [ke], qui [ki]
ç [s] s [ʃ], na poč. reči [s], u grupi ss [s]
g [g], ispred e, i [ʒ] s [z] između samoglasnika
gu+e [ge], gu+i [gi] x [ʃ], [ks], [s], [ʒ]
h [-] ne izgovara se z [z], na kraju reči [ʃ]
j [ʒ] r [r], na poč. reči i iza l, n, s [rr]
Izgovor u brazilskom portugalskom
Brazilski izgovor se značajno razlikuje od portugalskog. Mekši je. U brazilskom portugalskom se npr. sc čita kao [s], a e u nenaglašenoj poziciji kao [i], r (na početku reči) a grupa rr se izgovara kao [h].U većini područja se grupe te, de i ti, di izgovaraju kao [tʃ], [ʒ] (gente [ʒeːntʃi], sociedade [sosiedaːdʒi]). U južnom Brazilu (u državama Santa Katarina i Parana) te, de, ti i di se izgovaraju znatno redukovano [tə], [də], [ti] i [di] - gente [ʒentə].Omekšavanje d u [dʒ] se dešava kod nekih suglasničkih grupa (npr. advogado - [adʒivogaːdu]). Susrećemo se i s različitim izgovorom poslednjeg s, koji se većinom izgovara kao [s], ali se npr. u Riu čita kao [ʃ].
Advertisement:

Advertisement: