×
Gramatika
Portugalska abecedaImenicePridjeviČlanOdređeni članNeodređeni članZamjeniceLične zamjenicePovratna zamjenicaPosvojne zamjeniceUpitne zamjeniceOdnosne zamjeniceOdrične zamjenicePokazne zamjeniceNeodređene zamjeniceBrojeviGlavni brojeviRedni brojeviRazlomciIzražavanje višestrukostiMatematičke operacijeVrijemeGlagoliIndikativSadašnje vrijemeProšlo vrijemeBuduće vrijemeKonjunktivKondicionalImperativParticip prošliGerundPriloziPregled nepravilnih glagola
Advertisement:

1. Portugalska abeceda

Izgovor portugalske abecede
a [a] h [aga] o [o] v [ve]
b [be] i [i] p [pe] w [dablju]
c [se] j [ʒota] q [ke] x [ʃiʃ]
d [de] k [kapa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [ele] s [esse] z [ze]
f [efe] m [eme] t [te]
g [ge] n [ene] u [u]
Slova K, W i Y su nedavno dodana u portugalsku abecedu, ali se uopće ne koriste (s iznimkom imena i riječi stranoga porijekla). U portugalskom jeziku postoje i sljedeća slova s dijakritičkim znakovima: á, â, ã, à, ç, í, é, ê, ó, ô, õ, ú.
Izgovor samoglasnika
Portugalski samoglasnici mogu biti usni (a, e, i, o, u) ili nosni (ã, am, an, em, en, im, in, om, on, um, un).Usni prema stupnju otvorenosti mogu biti otvoreni, zatvoreni ili reducirani.Nosni samoglasnici su najčešće zatvoreni. Njihov izgovor zavisi od njihovog položaja u odnosu na naglasak. Samoglasnici se u nenaglašenim slogovima reduciraju (npr. o prelazi u u i skoro se potpuno gubi). Zbog toga portugalski jezik ostavlja utisak da u njemu prevladavaju suglasnici.
Izgovor suglasnika i glasovnih skupova
Suglasnici b, d, f, m, n, p, r, t se izgovaraju slično kao u hrvatskom jeziku. U posebnu kategoriju spadaju digrafi: ch [ʃ], lh [ʎ] i nh [ɲ].
c [k], ispred e, i [s], ch [ʃ] q [k], u skupu que [ke], qui [ki]
ç [s] s [ʃ], na poč. riječi [s], u skupu ss [s]
g [g], ispred e, i [ʒ] s [z] između samoglasnika
gu+e [ge], gu+i [gi] x [ʃ], [ks], [s], [ʒ]
h [-] ne izgovara se z [z], na kraju riječi [ʃ]
j [ʒ] r [r], na poč. riječi i iza l, n, s [rr]
Izgovor u brazilskom portugalskom
Brazilski izgovor se značajno razlikuje od portugalskog. Mekši je. U brazilskom portugalskom se npr. sc čita kao [s], a e u nenaglašenoj poziciji kao [i], r (na početku reči) a grupa rr se izgovara kao [h].U većini područja se grupe te, de i ti, di izgovaraju kao [tʃ], [ʒ] (gente [ʒeːntʃi], sociedade [sosiedaːdʒi]). U južnom Brazilu (u državama Santa Catarina i Parana) te, de, ti i di se izgovaraju znatno reducirano [tə], [də], [ti] i [di] - gente [ʒentə].Omekšavanje d u [dʒ] se dešava kod nekih suglasničkih skupova (npr. advogado - [adʒivogaːdu]). Susrećemo se i s različitim izgovorom posljednjeg s, koji se većinom izgovara kao [s], ali se npr. u Riju čita kao [ʃ].
Advertisement:

Advertisement: