×
Konverzacija
BrojeviPozdravi i oslovljavanjeUpoznavanjePozdravljanjeRazumijevanjeZahtjevi, zapovjedi prijedloziZahvale i zadovoljstvoIsprike, nesporazumi i žaljenjePristanakNeslaganje, odbijanjePitanjaVrijemeMjeseci i godineDani i tjedniSati i minuteBojeDimenzije i svojstvaPitanja za putKontrola putnih isprava i carinska kontrolaObrazac, osobni podaciPutujemo automPutujemo vlakomPutujemo avionomPutujemo brodomPutujemo gradskim prijevozomSmještajRezervacijaU hoteluPrivatni smještajU kampuU restoranuJelovnikPredjelaGlavna jelaPićaDeserti
Advertisement:
head

Brojevi

Brojevi

Zahlwörter

Glavni brojevi

Kardinalzahlen

nula null nuljedan m, jedna f ein, eine ajn, ajnədva m, dvije f zwei cvajtri drei drajčetiri vier əpet fünf fünfšest sechs zekssedam sieben zībnosam acht ahtdevet neun nojndeset zehn cēnjedanaest elf elfdvanaest zwölf cvölftrinaest dreizehn drajcēnčetrnaest vierzehn fircēnpetnaest fünfzehn fünfcēnšesnaest sechzehn zehcēnsedamnaest siebzehn zīpcēnosamnaest achtzehn ahcēndevetnaest neunzehn nojncēndvadeset zwanzig cvancihdvadeset jedan einundzwanzig ajnuntcvancihtrideset dreißig drajsihčetrdeset vierzig fircihpedeset fünfzig fünfcihšezdeset sechzig zehcihsedamdeset siebzig zīpcihosamdeset achtzig ahcihdevedeset neunzig nojncihsto, stotina hundert hundətsto dvadeset hundertzwanzig hundətcvancihdvjesto zweihundert cvajhundəttisuća tausend tauzntdvije tisuće zweitausend cvajtauznttisuću petsto osamdeset tri eintausendfünfhundertdreiundachtzig ajntauzntfünfhundətdrajuntahcihmilijun eine Million ajnə miliōn

Redni brojevi

Ordinalzahlen

prvi der/die/das erste ə/dī/das ēəstədrugi der/die/das zweite ə/dī/das cvajtətreći der/die/das dritte ə/dī/das dritəčetvrti der/die/das vierte ə/dī/das fīətəpeti der/die/das fünfte ə/dī/das fünftəšesti der/die/das sechste ə/dī/das zekstəsedmi der/die/das siebte ə/dī/das zīptəosmi der/die/das achte ə/dī/das ahtədeveti der/die/das neunte ə/dī/das nojntədeseti der/die/das zehnte ə/dī/das cēntədvadeseti der/die/das zwanzigste ə/dī/das cvancihstətrideseti der/die/das dreißigste ə/dī/das drajsihstəstoti der/die/das hundertste ə/dī/das hundəctə

Razlomci

Bruchzahlen

polovica e Hälfte helftəjedan i pol anderthalb, eineinhalb andəthalp, ajnajnhalptrećina s Drittel dritldvije trećine zwei Drittel cvaj dritlčetvrtina s Viertel firtltri četvrtine drei Viertel draj firtlpetina s Fünftel fünftlšestina s Sechstel zekstlsedmina s Siebtel zīptlosmina s Achtel ahtldevetina s Neuntel nojntldesetina s Zehntel cēntlstotina s Hundertstel hundəctl
Advertisement:

Advertisement: