×
Gramatika
Alfabet i izgovorGlasoviIzgovor samoglasnikaIzgovor suglasnikaTranskripcija izgovoraImeniceJaka deklinacijaSlaba deklinacijaMešovita deklinacijaPrideviDeklinacija pridevaKomparacija pridevaČlanoviOdređeni članNeodređeni članZameniceLična zamenicaPrisvojne zamenicePokazne zameniceUpitne zameniceOdnosne zamenicePovratne zameniceNeodređene zameniceBrojeviOsnovni brojeviRedni brojeviUmnožni brojeviRazlomciMatematičke operacijeVremenski podaciGlagoliPregled glagolskih vremenaKonjugacija slabih glagolaKonjugacija jakih glagolaImperativGlagolski pridev trpniPriloziPredloziPredlozi s dativomPredlozi s akuzativomPredlozi s dativom i akuzativomRed reči u rečeniciNegacija u nemačkom jezikuPregled jakih glagola
Advertisement:

1 Alfabet i izgovor

a [aː] h [haː] ö [œ] ü [y]
ä [æ] i [iː] p [peː] v [fau]
b [beː] j [jot] q [kuː] w [veː]
c [tseː] k [kaː] r [er] x [iks]
d [deː] l [el] s [es] y [ipsilon]
e [eː] m [em] ß [estset]z [tset]
f [ef] n [en] t [teː]
g [geː] o [oː] u [uː]
Advertisement:

Advertisement: