×
Lingea
E-shop Inloggen
×
Conversatie
TelwoordenGroeten en aansprekingenKennismakenAfscheidBegripVerzoeken, bevelen en suggestiesBedanken en tevredenheidExcuses, vergissingen en spijtbetuigingAkkoordOnenigheid, afwijzingVragenTijdMaanden en jarenDagen en wekenUren en minutenKleurenMaten en eigenschappenVragen naar de wegPaspoort- en douanecontroleFormulieren, persoonlijke gegevensReizen met de autoReizen met de treinReizen met het vliegtuigOp de bootOpenbaar vervoerAccommodatieReserveringIn het hotelPrivéaccommodatieCampingIn het restaurantMenukaartVoorgerechtenHoofdgerechtenDrankenDesserts
head

Telwoorden

Getallen

Numeri

Hoofdtelwoorden

Numeri cardinali

nul zero dzeroeen un(o), una oen(o), oenatwee due doe:edrie tre trevier quattro kwattrovijf cinque tsjinkwezes sei sejzeven sette setteacht otto ottonegen nove novetien dieci djetsjielf ùndici oe:nditsjitwaalf dòdici do:ditsjidertien trèdici tre:ditsjiveertien quattòrdici kwatto:rditsjivijftien quìndici kwi:nditsjizestien sèdici se:ditsjizeventien diciassette ditsjassetteachttien diciotto ditsjottonegentien diciannove ditsjannovetwintig venti ventieenentwintig ventuno ventoenodertig trenta trentaveertig quaranta kwarantavijftig cinquanta tsjinkwantazestig sessanta sessantazeventig settanta settantatachtig ottanta ottantanegentig novanta novantahonderd cento tsjentohonderdtwintig centoventi tsjentoventitweehonderd duecento doeetsjentoduizend mille milletweeduizend duemila doeemilavijftienhonderddrieëntachtig millecinquecentottantatre milletsjinkwetsjentottantatremiljoen un milione oen miljone

Rangtelwoorden

Numerali ordinali

eerste primo primotweede secondo sekondoderde terzo tertsovierde quarto kwartovijfde quinto kwintozesde sesto sestozevende sèttimo se:ttimoachtste ottavo ottavonegende nono nonotiende dècimo de:tsjimotwintigste ventèsimo vente:simodertigste trentèsimo trente:simohonderdste centèsimo tsjente:simo

Breuken

Frazioni

een half un mezzo oen meddzoanderhalf uno e mezzo oeno e meddzoeen derde un terzo oen tertsotweederde due terzi doe:e tertsieen kwart un quarto oen kwartodriekwart tre quarti tre kwartieen vijfde un quinto oen kwintoeen zesde un sesto oen sestoeen zevende un sèttimo oen se:ttimoeen achtste un ottavo oen ottavoeen negende un nono oen nonoeen tiende un dècimo oen de:tsjimoeen honderdste un centèsimo oen tsjente:simo