×

Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Indonesia-Swedia kamus Advancedversi 2.216.400 entri, 12.200 contoh, 45.800 terjemahan© Lingea s.r.o., 2020. Hak cipta dilindungi undang-undang.Indonesisk-svensk ordbok Advancedversion 2.216.400 ämnesrubrik, 12.200 exempel, 45.800 översättningar© Lingea s.r.o., 2020. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.