×
Conversatie
TelwoordenGroeten en aansprekingenKennismakenAfscheidBegripVerzoeken, bevelen en suggestiesBedanken en tevredenheidExcuses, vergissingen en spijtbetuigingAkkoordOnenigheid, afwijzingVragenTijdMaanden en jarenDagen en wekenUren en minutenKleurenMaten en eigenschappenVragen naar de wegPaspoort- en douanecontroleFormulieren, persoonlijke gegevensReizen met de autoReizen met de treinReizen met het vliegtuigOp de bootOpenbaar vervoerAccommodatieReserveringIn het hotelPrivéaccommodatieCampingIn het restaurantMenukaartVoorgerechtenHoofdgerechtenDrankenDesserts
Advertisement:
head

Telwoorden

Getallen

Adjectifs numéraux

Hoofdtelwoorden

Adjectifs numéraux cardinaux

nul zéro m zeroeen un, une uŋ, untwee deux drie trois trwavier quatre katrvijf cinq seŋkzes six siszeven sept sètacht huit uitnegen neuf nöftien dix diself onze oŋztwaalf douze doezdertien treize trèzveertien quatorze katorzvijftien quinze keŋzzestien seize sèzzeventien dix-sept disètachttien dix-huit dizuitnegentien dix-neuf diznöftwintig vingt veŋeenentwintig vingt et un veŋte uŋdertig trente traŋtveertig quarante karaŋtvijftig cinquante seŋkaŋtzestig soixante swasaŋtzeventig soixante-dix swasaŋt-distachtig quatre-vingts katr-veŋnegentig quatre-vingt-dix katrəveŋdishonderd cent saŋhonderdtwintig cent vingt saŋ veŋtweehonderd deux cents dö saŋduizend mille miltweeduizend deux mille dö milvijftienhonderddrieëntachtig mille cinq cent quatre-vingt-trois mil seŋk saŋ katrəveŋtrwamiljoen million m miljoŋ

Rangtelwoorden

Adjectifs numéraux ordinaux

eerste prem|ier/-ière prəmje/-èrtweede deuxième, sec|ond/-onde dözjèm, səgoŋ/-oŋdderde troisième trwazjèmvierde quatrième katriejèmvijfde cinquième seŋkjèmzesde sixième sizjèmzevende septième sètjèmachtste huitième uitjèmnegende neuvième növjèmtiende dixième dizjèmtwintigste vingtième veŋtjèmdertigste trentième traŋtjèmhonderdste centième saŋtjèm

Breuken

Fractions

een half demi m dəmianderhalf un et demi uŋ e dəmieen derde tiers m tjèrtweederde deux tiers m pl dö tjèreen kwart quart m kardriekwart trois quarts m pl trwa kareen vijfde cinquième m seŋkjèmeen zesde sixième m sizjèmeen zevende septième m sètjèmeen achtste huitième m uitjèmeen negende neuvième m növjèmeen tiende dixième m dizjèmeen honderdste centième m saŋtjèm
Advertisement:

Advertisement: