×
Gramatika
Alfabet i izgovorImenicePrideviČlanoviZameniceLične zamenicePrisvojne zamenicePovratne zamenicePokazne zameniceUpitne zameniceBrojeviGlagoliPomoćni glagoliModalni glagoliTrpno stanjeGerundijum i particip prezentaGlagolska vremenaPrezent trajniPrezent prostiImperativUzvične rečenicePreterit prostiPreterit trajniPrezent perfekatPrezent perfekat trajniPluskvamperfekatFutur prostiBliska budućnostIzražavanje uslovaPriloziVrste prilogaKomparacija prilogaRed reči i formiranje rečenice
Advertisement:

1 Alfabet i izgovor

Izgovor engleskog alfabeta
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [əʊ] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [ˈdʌbəl juː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [eks]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Transkripcija izgovora
Simboli koji se koriste za transkripciju izgovaraju se na sledeći način:
[æ] Izgovara se kao široko otvoreno e - između srpskog e i a.
[ŋ] Nazalno n. Izgovara se kao n sa prizvukom g na kraju, slično kao u reči banka.
[ð] Zvučno th. Izgovara se tako što se vrh jezika pritisne na unutrašnju stranu gornjih zuba te se lagano izgovori Z. Npr. this.
[ə] Neodređeni je kratki samoglasnik. To je glas koji se čuje na kraju izgovorenog h, b ili n i sl.
[ɜ] Izgovara se kao duži neodređeni samoglasnik - kao kod oklevanja ili nesigurnosti.
[ʃ] Mekše š. Razlika između š i ś analogna je razlici između č i ć.
[θ] Bezvučno th. Izgovara se tako što se vrh jezika pritisne na prednje zube te se lagano izgovori S. Npr. think.
[w] Glas je sličan srpskom uo ili ua. Ne izgovarajte ovaj glas kao v!
[ʒ] Mekše ž. Razlika između ž i ź analogna je razlici između č i ć.
Vodoravna crta iznad samoglasnika označava dugi samoglasnik.
Advertisement:

Advertisement: