×
Conversatie
TelwoordenGroeten en aansprekingenKennismakenAfscheidBegripVerzoeken, bevelen en suggestiesBedanken en tevredenheidExcuses, vergissingen en spijtbetuigingAkkoordOnenigheid, afwijzingVragenTijdMaanden en jarenDagen en wekenUren en minutenKleurenMaten en eigenschappenVragen naar de wegPaspoort- en douanecontroleFormulieren, persoonlijke gegevensReizen met de autoReizen met de treinReizen met het vliegtuigOp de bootOpenbaar vervoerAccommodatieReserveringIn het hotelPrivéaccommodatieCampingIn het restaurantMenukaartVoorgerechtenHoofdgerechtenDrankenDesserts
Advertisement:
head

Telwoorden

Getallen

Numbers

Hoofdtelwoorden

Cardinal numbers

nul zero, nought ziəroo, no:teen one wantwee two toe:drie three θri:vier four fo:vijf five faivzes six sikszeven seven sevnacht eight eetnegen nine naintien ten tenelf eleven ilevntwaalf twelve twelvdertien thirteen θɜti:nveertien fourteen fo:ti:nvijftien fifteen fifti:nzestien sixteen siksti:nzeventien seventeen sevnti:nachttien eighteen eeti:nnegentien nineteen nainti:ntwintig twenty twentieenentwintig twenty-one twenti-wandertig thirty θɜtiveertig forty fo:tivijftig fifty fiftizestig sixty sikstizeventig seventy sevntitachtig eighty eetinegentig ninety naintihonderd a/one hundred ə/wan handrədhonderdtwintig hundred (and) twenty handrəd (end) twentitweehonderd two hundred toe: handrədduizend a/one thousand ə/wan θouzəndtweeduizend two thousand toe: θouzəndvijftienhonderddrieëntachtig fifteen hundred (and) eighty three fifti:n handrəd (end) eeti θri:miljoen a/one million ə/wan miljən

Rangtelwoorden

Ordinal numbers

eerste first fɜsttweede second sekəndderde third θɜdvierde fourth fo:θvijfde fifth fifθzesde sixth siksθzevende seventh sevnθachtste eighth eetθnegende ninth nainθtiende tenth tenθtwintigste twentieth twentiiθdertigste thirtieth θɜtiiθhonderdste hundredth handrədθ

Breuken

Fractions

een half a half ə ha:fanderhalf one and a half wan end ə ha:feen derde a third ə θɜdtweederde two thirds toe: θɜdzeen kwart a quarter, (AmE) a fourth ə kwo:tə, ə fo:θdriekwart three quarters θri: kwo:təzeen vijfde a fifth ə fifθeen zesde a sixth ə siksθeen zevende a seventh ə sevnθeen achtste an eighth en eetθeen negende a ninth ə nainθeen tiende a tenth ə tenθeen honderdste one hundredth wan handrədθ
Advertisement:

Advertisement: