×
Conversatie
TelwoordenGroeten en aansprekingenKennismakenAfscheidBegripVerzoeken, bevelen en suggestiesBedanken en tevredenheidExcuses, vergissingen en spijtbetuigingAkkoordOnenigheid, afwijzingVragenTijdMaanden en jarenDagen en wekenUren en minutenKleurenMaten en eigenschappenVragen naar de wegPaspoort- en douanecontroleFormulieren, persoonlijke gegevensReizen met de autoReizen met de treinReizen met het vliegtuigOp de bootOpenbaar vervoerAccommodatieReserveringIn het hotelPrivéaccommodatieCampingIn het restaurantMenukaartVoorgerechtenHoofdgerechtenDrankenDesserts
Advertisement:
head

Telwoorden

Getallen

Zahlwörter

Hoofdtelwoorden

Kardinalzahlen

nul null noeleen ein, eine ain, ainətwee zwei tswaidrie drei draivier vier fi:avijf fünf fünfzes sechs zekszeven sieben zi:bnacht acht achtnegen neun nointien zehn tse:nelf elf elftwaalf zwölf tswölfdertien dreizehn draitse:nveertien vierzehn firtse:nvijftien fünfzehn fünftse:nzestien sechzehn zechtse:nzeventien siebzehn zi:ptse:nachttien achtzehn achtse:nnegentien neunzehn nointse:ntwintig zwanzig tswantsicheenentwintig einundzwanzig ainoenttswantsichdertig dreißig draisichveertig vierzig firtsichvijftig fünfzig fünftsichzestig sechzig zechtsichzeventig siebzig zi:ptsichtachtig achtzig achtsichnegentig neunzig nointsichhonderd hundert hoendathonderdtwintig hundertzwanzig hoendattswantsichtweehonderd zweihundert tswaihoendatduizend tausend touznttweeduizend zweitausend tswaitouzntvijftienhonderddrieëntachtig eintausendfünfhundertdreiundachtzig aintouzntfünfhoendatdraioentachtsichmiljoen eine Million ainə milio:n

Rangtelwoorden

Ordinalzahlen

eerste der/die/das erste de:a/di:/das e:astətweede der/die/das zweite de:a/di:/das tswaitəderde der/die/das dritte de:a/di:/das dritəvierde der/die/das vierte de:a/di:/das fi:atəvijfde der/die/das fünfte de:a/di:/das fünftəzesde der/die/das sechste de:a/di:/das zekstəzevende der/die/das siebte de:a/di:/das zi:ptəachtste der/die/das achte de:a/di:/das achtənegende der/die/das neunte de:a/di:/das nointətiende der/die/das zehnte de:a/di:/das tse:ntətwintigste der/die/das zwanzigste de:a/di:/das tswantsichstədertigste der/die/das dreißigste de:a/di:/das draisichstəhonderdste der/die/das hundertste de:a/di:/das hoendatstə

Breuken

Bruchzahlen

een half e Hälfte helftəeen derde s Drittel dritltweederde zwei Drittel tswai dritleen kwart s Viertel firtldriekwart drei Viertel drai firtleen vijfde s Fünftel fünftleen zesde s Sechstel zekstleen zevende s Siebtel zi:ptleen achtste s Achtel achtleen negende s Neuntel nointleen tiende s Zehntel tse:ntleen honderdste s Hundertstel hoendatstl
Advertisement:

Advertisement: