×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
عربي-فيتنامي قاموس قاموس دراسيالاصدار 2.214.600 كلمات, 9.100 امثلة وعبارات وتعابير, 33.400 ترجمات© Lingea s.r.o., 2020. جميع الحقوق محفوظةẢ-rập-Việt từ điển Advancedversion 2.214.600 mục từ, 9.100 ví dụ, 33.400 bản dịch© Lingea s.r.o., 2020. Bảo lưu mọi quyền.