×

Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Advertisement:
Українсько-словацький словник Advancedверсія 2.222.600 словникових статей, 5.800 прикладів, 44.200 перекладів© Lingea s.r.o., 2019. Всі права захищені.Ukrajinsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.222.600 hesiel, 5.800 príkladov, 44.200 prekladov© Lingea s.r.o., 2019. Všetky práva vyhradené.
Advertisement:

Advertisement: