×

词典

icon高级词典
icon高级词典
Українсько-китайський словник Advancedверсія 2.222.100 словникових статей, 5.300 прикладів, 47.400 перекладів© Lingea s.r.o., 2023. Всі права захищені.乌克兰语-汉语 高级词典第 2.2版22.100 个单词, 5.300 个例,短语和成语, 47.400 个翻译词© Lingea s.r.o., 2023. 版权所有