词典
icon高级词典
icon高级词典
Українсько-китайський словник Advancedверсія 2.121.000 словникових статей, 5.200 прикладів, 44.900 перекладів© Lingea s.r.o., 2016. Всі права захищені.乌克兰语-汉语 高级词典第 2.1版21.000 个单词, 5.200 个例,短语和成语, 44.900 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有