×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Türkçe-Yunanca sözlük Advancedversyon 2.217.300 kelime, 9.300 örnek, 45.100 çeviri© Lingea s.r.o., 2023. Her hakkı saklıdır.Τουρκο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.217.300 λήμματα, 9.300 παραδείγματα, 45.100 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2023. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.