Đối thoại
汉语-越南语 高级词典第 2.1版20.100 个单词, 7.000 个例,短语和成语, 39.700 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有Trung-Việt từ điển Advancedversion 2.120.100 mục từ, 7.000 ví dụ, 39.700 bản dịch© Lingea s.r.o., 2016. Bảo lưu mọi quyền.