×
Đối thoại
汉语-越南语 高级词典第 2.2版18.800 个单词, 7.900 个例,短语和成语, 41.200 个翻译词© Lingea s.r.o., 2023. 版权所有Trung-Việt từ điển Advancedversion 2.218.800 mục từ, 7.900 ví dụ, 41.200 bản dịch© Lingea s.r.o., 2023. Bảo lưu mọi quyền.