×

Woordenboeken

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Svensk-holländsk ordbok Advancedversion 2.221.700 ämnesrubrik, 3.600 exempel, 40.500 översättningar© Lingea s.r.o., 2019. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.Zweeds-Nederlands woordenboek Advancedversie 2.221.700 trefwoorden, 3.600 voorbeelden, 40.500 vertalingen© Lingea s.r.o., 2019. Alle rechten voorbehouden.
Advertisement:

Advertisement: