×

词典

icon高级词典
icon高级词典
Svensk-kinesisk ordbok Advancedversion 2.220.900 ämnesrubrik, 3.400 exempel, 41.200 översättningar© Lingea s.r.o., 2023. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.瑞典语-汉语 高级词典第 2.2版20.900 个单词, 3.400 个例,短语和成语, 41.200 个翻译词© Lingea s.r.o., 2023. 版权所有