Címszavak
iconnyelvtan
Tantárgyak
tantárgyoktatástanításanatómiabiológiabotanikafilozófiafizikaföldrajzgeográfiageometriahelyesírásinformatikairodalomkémiaközgazdaságtanmatematikamértannövénytannyelvtanpszichológiaszámtanszociológiatermészetrajztornatörténelemvegytanzoológiavizsgaérdemjegyjegyosztályzatbizonyítványírásbeliprofesszortanártanítódiáknövendéktanuló
Környezet
nyelvcsontnyelvésznyelvészetnyelvészetinyelvhalnyelvinyelviskolanyelvjárásnyelvtannyelvtanfolyamnyelvtaninyelvtörőnyelvtudósnyelvvizsganyernyeregnyereménynyereségnyereségesnyereségességnyereségvágyónyerítnyersnyersanyag
nyelvtan n
(Nyelvt.) gramática f