×

Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Advertisement:
Slovensko-slovaški slovar Advancedverzija 2.223.200 gesel, 5.200 primerov, 42.900 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.Slovinsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.223.200 hesiel, 5.200 príkladov, 42.900 prekladov© Lingea s.r.o., 2019. Všetky práva vyhradené.
Advertisement:

Advertisement: