×

Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Slovensko-švedski slovar Advancedverzija 2.223.200 gesel, 5.200 primerov, 39.800 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.Slovensk-svensk ordbok Advancedversion 2.223.200 ämnesrubrik, 5.200 exempel, 39.800 översättningar© Lingea s.r.o., 2019. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
Advertisement:

Advertisement: