Ordböcker
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-švedski slovar Advancedverzija 2.123.200 geslo, 5.200 primerov, 39.800 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.Slovensk-svensk ordbok Advancedversion 2.123.200 ämnesrubrik, 5.200 exempel, 39.800 översättningar© Lingea s.r.o., 2016. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.