Ordbøker
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-norveški slovar Advancedverzija 2.123.000 geslo, 5.200 primerov, 43.600 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.Slovensk-norsk ordbok Advancedversjon 2.123.000 oppslagsord, 5.200 eksempler, 43.600 oversettelser© Lingea s.r.o., 2016. Alle rettigheter er forbeholdt.