×

Ordbøker

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Slovensko-norveški slovar Advancedverzija 2.223.200 gesel, 5.200 primerov, 43.900 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.Slovensk-norsk ordbok Advancedversjon 2.223.200 oppslagsord, 5.200 eksempler, 43.900 oversettelser© Lingea s.r.o., 2019. Alle rettigheter er forbeholdt.
Advertisement:

Advertisement: