×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-vietnamski slovar Advancedverzija 2.223.000 gesel, 5.100 primerov, 41.000 prevodov© Lingea s.r.o., 2020. Vse pravice pridržane.Slovene-Việt từ điển Advancedversion 2.223.000 mục từ, 5.100 ví dụ, 41.000 bản dịch© Lingea s.r.o., 2020. Bảo lưu mọi quyền.