×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-vietnamski slovar Advancedverzija 2.222.900 gesel, 5.100 primerov, 40.900 prevodov© Lingea s.r.o., 2023. Vse pravice pridržane.Slovene-Việt từ điển Advancedversion 2.222.900 mục từ, 5.100 ví dụ, 40.900 bản dịch© Lingea s.r.o., 2023. Bảo lưu mọi quyền.