Slovníky
iconŠtudijný
iconŠtudijný
Slovensko-slovaški slovar Advancedverzija 2.123.200 geslo, 5.200 primerov, 43.100 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.Slovinsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.123.200 hesiel, 5.200 príkladov, 43.100 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.