辞典
icon上級の辞典
icon上級の辞典
Slovensko-japonski slovar Advancedverzija 2.122.300 geslo, 4.900 primerov, 47.300 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.スロベニア語-日本語 上級の辞典第 2.1版22.300 項目, 4.900 用例と熟語, 47.300 訳語© Lingea s.r.o., 2016. 版権所有