×

辞典

icon上級の辞典
icon上級の辞典
Slovensko-japonski slovar Advancedverzija 2.222.300 gesel, 4.900 primerov, 47.000 prevodov© Lingea s.r.o., 2023. Vse pravice pridržane.スロベニア語-日本語 上級の辞典第 2.2版22.300 項目, 4.900 用例と熟語, 47.000 訳語© Lingea s.r.o., 2023. 版権所有