λεξικά
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-grški slovar Advancedverzija 2.123.000 geslo, 5.200 primerov, 45.300 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.Σλοβενο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.123.000 λήμματα, 5.200 παραδείγματα, 45.300 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2016. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.