词典
icon高级词典
icon高级词典
Slovensko-kitajski slovar Advancedverzija 2.121.900 geslo, 4.800 primerov, 45.100 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.斯洛文尼亚语-汉语 高级词典第 2.1版21.900 个单词, 4.800 个例,短语和成语, 45.100 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有