Речници
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-bolgarski slovar Advancedverzija 2.123.000 geslo, 5.100 primerov, 52.400 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.Словенско-български речник Учебен речникверсия 2.123.000 речникови единици, 5.100 примери, 52.400 преводи© Lingea s.r.o., 2016. Всички права запазени.