×

Речници

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-bolgarski slovar Advancedverzija 2.223.100 gesel, 5.200 primerov, 52.400 prevodov© Lingea s.r.o., 2023. Vse pravice pridržane.Словенско-български речник Учебен речникверсия 2.223.100 речникови единици, 5.200 примери, 52.400 преводи© Lingea s.r.o., 2023. Всички права запазени.