×

Slovarji

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-slovinský študijný slovníkverzia 2.225.200 hesiel, 5.000 príkladov, 43.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2023. Všetky práva vyhradené.Slovaško-slovenski slovar Advancedverzija 2.225.200 gesel, 5.000 primerov, 43.500 prevodov© Lingea s.r.o., 2023. Vse pravice pridržane.