×

Žodynai

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-litovský študijný slovníkverzia 2.225.200 hesiel, 4.900 príkladov, 37.400 prekladov© Lingea s.r.o., 2023. Všetky práva vyhradené.Slovakų-lietuvių žodynas Advancedversija 2.225.200 žodžių, 4.900 pavyzdžių, 37.400 vertimų© Lingea s.r.o., 2023. Visos teisės saugomos.