Žodynai
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-litovský študijný slovníkverzia 2.125.200 hesiel, 4.900 príkladov, 37.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.Slovakų-lietuvių žodynas Advancedversija 2.125.200 žodžių, 4.900 pavyzdžių, 37.500 vertimų© Lingea s.r.o., 2016. Visos teisės saugomos.