×

Vārdnīcas

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-lotyšský študijný slovníkverzia 2.224.700 hesiel, 4.800 príkladov, 35.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2023. Všetky práva vyhradené.Slovāku-latviešu vārdnīca Advancedversija 2.224.700 vārdu, 4.800 piemēru, 35.500 tulkojumu© Lingea s.r.o., 2023. Visas autortiesības aizsargātas.