Ordböcker
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-švédsky študijný slovníkverzia 2.125.300 hesiel, 4.900 príkladov, 38.200 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.Slovakisk-svensk ordbok Advancedversion 2.125.300 ämnesrubrik, 4.900 exempel, 38.200 översättningar© Lingea s.r.o., 2016. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.