Vārdnīcas
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-lotyšský študijný slovníkverzia 2.124.800 hesiel, 4.800 príkladov, 35.600 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.Slovāku-latviešu vārdnīca Advancedversija 2.124.800 vārdu, 4.800 piemēru, 35.600 tulkojumu© Lingea s.r.o., 2016. Visas autortiesības aizsargātas.